Bli medlem

HISTORIA & VISION

NewClearEnergy kom till för att tillgängliggöra kärnkraft för konsumenter, bidra till forskning och utveckling av nästa generations svenska reaktorer, och på så vis bidra till globala klimatmål och trygg elförsörjning.

Våra medlemmar blev en del av visionen, att bidra till de globala klimatmålen och trygg elförsörjning. NewClearEnergy stimulerade efterfrågan på grön fossilfri kärnkraft och bidrog samtidigt direkt till ledande svensk forskningen genom bidraget på 1 öre per KWh till Blykalla Reaktorer.

Bli medlem
Bli medlem gratis

Kontakta oss

Bli medlem gratis

Är det inte krångligt att byta elleverantör?

Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att byta till kärnkraftsel, och därför sköter vi hela bytet åt dig. Du behöver inte oroa dig för eventuella bindningstider hos din nuvarande elleverantör – vi kollar upp det åt dig och vi bryter aldrig några avtal. Vi tar också reda på alla andra uppgifter som behövs för att genomföra ditt byte till oss.

Det enda du behöver göra är att bli medlem genom att fylla i formuläret ovan. Sedan tar vi fram och presenterar ett konkurrenskraftigt elvtal med 100% svensk kärnkraft, där 1 öre per kWh går till forskning och utveckling av nästa generation svenska kärnkraftverk.

Varför ska jag bli medlem i NewClearEnergy istället för att köpa elen direkt från elhandlare?

Det finns idag en överetablering på den svenska elmarknaden, med totalt över 100 elhandlare, varav många tyvärr inte alltid har kundens bästa i fokus.

NewClearEnergy är oberoende och tar fram och förvaltar ett konkurrenskraftigt elavtal till kunden, där elens ursprung från kärnkraft garanteras till 100 %, samtidigt som 1 öre exkl moms per kWh går till forskning och utveckling av ny kärnkraft. Till gagn för klimatmålen och trygg elförsörjning.

Om förutsättningarna skulle förändras i framtiden kan NewClearEnergy komma att sälja el i egen regi, kanske producerad i egna moderna kärnkraftsreaktorer. Men med rådande förutsättningar kan vi skapa störst värde för våra kunder genom att inköp och leverans av el sker genom extern leverantör. Som medlem i NewClearEnergy kan du vara trygg i att vi bevakar att villkoren är bra över tid, för kund, elförsörjning och klimat.

Hur har ni beräknat exempelbesparingen?

Beräkningen av besparingen utgår från totalpriset, det vill säga med alla kostnader för elhandelsavtalet inräknat, i de abonnemang som vi hjälpt våra medlemmar att teckna. Det enda som tillkommit för våra medlemmar är det värdefulla bidraget till utvecklingen av ny svensk kärnkraft, som vid en årsförbrukning på 10 000 kWh blir 100 kr per år.

Varför inte söka kanonerbjudande via en jämförelsesida?

Hela konceptet med prisjämförelsesidor bygger på tillfälliga kampanjer där man som kund lockas att teckna avtal, men där det ofta kan komma surt efter. Jämförelsesidorna tar ofta bra betalt från elhandlaren för att skicka kunden vidare. Pengar som elhandlaren behöver tjäna in på dig som kund genom högre priser, när den tillfälliga kampanjen löpt ut.

Man bör vara beredd att lägga en del tid och ha en del kunskap för att inte bli lurad på prisjämförelsesidor. Om det ser för bra ut för att vara sant så är det ofta det…

Hantering av personuppgifter

För att kunna fullgöra vår del av ingångna avtal måste NewClearEnergy, som Personuppgiftsansvarig, hantera Personuppgifter om den som är eller vill bli Kund. Exempel på sådana uppgifter kan vara namn, person-nummer, kontaktpersoner, adress, lägenhetsnummer, mätarnummer, anläggnings id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress m.m.

Dessa uppgifter lagras hos NewClearEnergy på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med NewClearEnergy. Kunden kan när som helst begära att felaktiga personuppgifter rättas eller uppdateras, genom att kontakta NewClearEnergy.

Uppgifterna används också för att kunna hantera Kundens ärende på bästa sätt, för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av NewClearEnergys tjänster och för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation som SMS eller e-post. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till Samarbetspartners i detta syfte. Kunden kan även begära hos NewClearEnergy att Dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring. Uppgifterna kommer då att spärras för denna typ av användning.

Efter att avtalet med NewClearEnergy upphört kan uppgifterna komma att användas upp till 12 månader, eller så länge som Elhandelsavtal med Leverantören gäller.

Om kunden anser att NewClearEnergys behandling av personuppgifter inte är lagenlig kan klagomål alltid inges till Datainspektionen: Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Fax: 08-6528652 Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Reklamation

Blir du inte nöjd över vårt svar ber vi dig skicka in en skriftlig reklamation. Har du ett ersättningsanspråk till följd av ekonomisk skada samt person- eller sakskada, ska även dessa anspråk anges i din reklamation. Reklamationen skicka du till power@newclearenergy.se

Om du inte är nöjd

Känner du dig inte nöjd med det utfall som vår ärendehantering har medfört så kan du gå vidare för att få ditt ärende prövat.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, allmän domstol (tingsrätt) samt Energimarknadsinspektionen finns och kan pröva ditt ärende beroende på vilken fråga det handlar om.

Hur vet jag att elen kommer från kärnkraft?

Genom ursprungsmärkning av elen kopplas användaren ihop med valt energislag och källa.

Varför får jag fakturor från både nätägare och elhandlare?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger nätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal som avser elen du förbrukar.

Elavtal och fakturering

Vi har valt att främst hjälpa våra medlemmar att få konkurrenskraftigt rörligt elavtal. Historiskt har det varit billigare över tid för konsumenten med ett rörligt elpris, bland annat på grund av att fast pris innefattar en form av premie, för den risk elhandelsföretaget tar när de erbjuder ett fast pris på en marknad där prisutvecklingen under avtalets bindningstid är okänd. Vi vill heller inte tvinga våra kunder att låsa upp sig under långa bindningstider, som många elbolag gör.

För den som har en känslig privatekonomi, som inte tillåter oväntade utgifter, kan rörligt elavtal dock innebära en risk, eftersom kostnaden blir mer varierande och oförutsägbar över året. Även om totalkostnaden över året sannolikt blir lägre.

Du får en faktura varje månad. Fakturering sker i efterskott för föregående månads förbrukning. Om du vill betala genom E-faktura eller autogiro kan du registrera detta hos din bank när valet av elleverantör är klart.

Ångerrätt och köp på distans

De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få.
När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar.

För att ångra ett avtal med NewClearEnergy tar du kontakt med Kundservice på power@newclearenergy.se
Du kan även använda ett standardformulär som Konsumentverket tagit fram.
https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Rådgivning

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

Även Konsumenternas energimarknadsbyrå ger dig opartisk och kostnadsfri vägledning om elmarknaden.

Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivning samt hitta telefonnumret till din kommuns energi- och klimatrådgivare.

Du kan också vända dig till Konsumentverket för rådgivning.

Hantering av Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator av hemsidan du besöker. Du kan ställa in hur din dator ska hantera cookies. Där kan du också se vilka cookies som är lagrade, blockera cookies helt eller ta bort enstaka eller alla cookies.

Cookies kan utfärdas antingen direkt av vår hemsida (förstaparts) eller av någon annan tjänst (tredjeparts).

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att kunna förbättra vårt kunderbjudande ytterligare.

Exempel på hur vi använder cookies:
– Uppföljning av marknadsföringsaktiviteter.
– Beslutsunderlag för förbättringar, baserat på hur besökaren har hittat till vår hemsida, och navigerar på den samma.