fbpx

NewClearEnergy

By developer

NewClearEnergy lanserades den 7 november, och konsumenter och företag erbjuds nu ren, fossilfri och säker kärnkraftsel, samtidigt som en del av intäkten går till den världsledande svenska forskning som bedrivs av Blykalla Reaktorer. Visionen är att per 2032 ha ny, kommersiell kärnkraft på plats i Sverige.

Bakom initiativet står grundarna av NewClearEnergy och Blykalla Reaktorer, samt ett namnkunnigt advisory board med Riksdagsledamöterna Laila Naraghi (S) och Johan Forssell (M), Senior Political Advisor på Uniper, Lina Håkansdotter, samt professor Janne Wallenius, internationellt erkänd forskare inom kärnkraft.

Dagens svenska elsystem är i sanning ett föredöme med en mix av energislag och en stabil baskraft från vatten och kärnkraft, som är en förutsättning för viktiga väderberoende energislag som sol och vindkraft. Sverige är redan idag till 98% fossilfritt, mycket tack vare kärnkraft, som står för knappt hälften av den totala elproduktionen. Men om vi lyfter blicken ser det inte lika ljust ut. På klimattoppmötet i Paris 2015 enades världens ledare om att vi måste agera för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader. Det målet är redan hotat. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka samtidigt som den globala efterfrågan på el förväntas öka med 60% till 2040 enligt International Energy Agency (IEA), i takt att fler människor lyfts ur fattigdom och genom elektrifiering av transportsystemen. Vi behöver bara titta över Östersjön för att se hur fossila bränslen fortsätter att vara en betydande energikälla.

Idag kopplas Sveriges stamnät samman med omvärlden via flera olika utlandsförbindelser. Utlandsförbindelserna utgör en möjlighet för Sverige att påverka på riktigt, genom att omsätta våra unika förutsättningar i ökad energi- och teknikexport till våra fossilberoende grannar i Europa och världen. Sverige kan spela en signifikant roll i att leverera fossilfri baskraft och därmed eliminera fossilbaserad europeisk elproduktion. Det är mot den bakgrunden NewClearEnergy grundats och initiativet för ny kärnkraft i Sverige 2032 tagits.