fbpx

Happy NewClear Year!

By developer

Det är snart dags att summera 2019, och även om året avslutas med den för klimatet och elförsörjningen beklagliga nedstängningen av Ringhals Reaktor 2 så ser vi ljust på framtiden.

Kärnkraftsforskningen har tagit betydande kliv och stora traditionella kärnkraftverk kommer kunna ersättas av mindre enheter. Dessa kan byggas med än högre säkerhet än befintliga anläggningar och med större förutsägbarhet avseende kostnad och byggtid. Men det krävs ytterligare forskning innan tekniken blir kommersiellt gångbar, det vill säga kommer ner i pris för att kunna matcha övriga energislag. För att illustrera vad forskning, efterfrågan och gynnsamma regelverk kan åstadkomma så är det bara att titta på prisutvecklingen för solceller, som under en längre tid har fallit i snitt 10% per år. Med rätt förutsättningar kan även kärnkraftstekniken uppnå en liknande utveckling. En del av den ledande forskningen sker dessutom i Sverige, inte minst inom KTH och i avknoppningen Blykalla Reaktorer.

Tillsammans kan vi se till att vi har ny kärnkraft på plats i Sverige till 2032, och på så vis stärka Sveriges ledande position i kampen mot de globala klimatförändringarna. De arbetstillfällen som uppkommer, till stor utanför storstäderna, blir en ren bonus när vi räddar klimatet och tryggar framtidens europeiska elförsörjning.

Tack till alla som blivit kunder sedan vi lanserade i november. Ni ska idag ha fått den första utgåvan av Vision 32-rapporten, där kunder och andra intresserade kommer att kunna följa framstegen som görs för att närma oss visionen om ny kommersiell kärnkraft i Sverige 2032.

Skulle du vilja ta del av rapporten? Hör av dig till hej@newclearenergy.se, eller gå ännu hellre in och bli kund på hemsidan, NewClearEnergy.se

Gott Nytt År!