fbpx

BE PART OF THE CLIMATE SOLUTION!

Our vision is to contribute to the global climate goals and secure electricity supply, by stimulating and meeting the demand for fossil-free electricity from nuclear power and contributing to research and development of future generations of nuclear power plants. NewClearEnergy is supported by representatives from the Swedish business and scientific research communities as well as representatives from the major political parties. As a NewClearEnergy customer, you are provided with 100 % nuclear generated electricity at a competitive price.

BECOME CUSTOMER

WHY NewClearEnergy?

Today’s Swedish electricity system is a model with a mix of energy types with a base load power from water and nuclear power, which is a prerequisite for important and complementary weather-dependent energy types such as solar and wind power. Sweden is already 98% fossil-free, thanks in large part to nuclear power, which accounts for about 42% of total electricity generation. Nuclear power contributes strongly to pushing out the use of fossil-based energy. (Press arrow to read more).

Globally, carbon dioxide emissions continue to increase, while demand for electricity is expected to increase by 62% by 2040. In order to cope with the increased demand for electricity and at the same time reduce global warming, the UN climate panel IPCC believes that nuclear power needs to be expanded with between 90 and 190% dependent on scenario. As a customer of NewClearEnergy, you stimulate demand for origin-labeled Swedish nuclear power while contributing to Swedish cutting-edge research in nuclear power through NewClearEnergy’s collaboration with Leadcold Reactors. Leadcold Reactors is a spin off from the Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH). For every kWh sold, SEK 1/100 (1 öre) goes to Leadcold Reactor’s promising research. In this way, we together contribute to the global climate goals and secure electricity supply in the short and long term.

NewClearEnergy in collaboration with Leadcold Reactors

Nuclear power research has taken great strides. Large traditional nuclear power plants will be replaced by smaller units, which can be built with greater predictability, with limited time and investment risk. But further research is needed before the technology becomes commercially viable. Part of the leading research and development takes place in Sweden. (Press arrow to read more).

NewClearEnergy collaborates with Leadcold Reactors www.leadcold.com Leadcold Reactors is a spin off from the Royal Institute of Technology in Stockholm. For every kWh of electricity sold, 1/100 SEK goes to Leadcold Reactors’s promising research. What makes Leadcold reactors so interesting is the possibility of standardized and industrialized production in combination with a small size that allows the unit to be transported to a relevant location. A Swedish invented and patented metal alloy creates the conditions for a lead-cooled reactor which has a number of advantages.


OUR PRICES

As a customer at NewClearEnergy, you always get 100% Swedish nuclear power where 1/100 SEK (1 öre) per kWh goes to Swedish nuclear research. In addition to support for nuclear power, it is important for us that our customers receive a competitive price. We achieve this by either supplying electricity on our own, or by distributing the electricity through a partner, whichever is most favourable to our customers.
The product is very simple and optimized in a flexible electricity contract, with electricity at purchase price that follows the movements in the electricity market. The electricity price is based on the market price on the electricity exchange every hour and includes all other variable costs such as electricity certificates and fees to authorities. On top of that, you only pay a low monthly fee based on your annual consumption. And of course, the support for the development of new Swedish nuclear power 1/100 SEK (1 öre) per kWh, excluding VAT.
Below you will find the total price, or the so-called comparative price, per kWh, based on a household with annual consumption of 5000 kWh. The price is based on the spot prices on the NordPool electricity exchange during April, including the monthly fee and all variable purchasing costs as well as the important provision for Swedish research and development to get new nuclear power in place in 2032.

For more information about our prices based on network area and consumption, click  Compare prices. There we have also chosen to show what the total monthly cost will be, as well as the customer’s actual contribution to the research.

Network area 1
North Sweden
2 2 , 2 0
öre/kWh
Network area 2
North Mid Sweden
2 2 , 2 0
öre/kWh
Network area 3
South Mid Sweden
2 7 , 4 7
öre/kWh
Network area 4
South Sweden
3 3 , 9 3
öre/kWh

Not sure which network area your facility belongs to? Send us an email at hej@newclearenergy.se and we will get back to you.

BECOME CUSTOMER

HOW DOES IT WORK?

Always nuclear-labeled Swedish nuclear power

No long binding period but only one month’s notice period

We will fix the entire exchange and contact your network owner and current supplier

SEK 1/100 (1 öre) per kWh goes to Swedish research and development to get new nuclear power in place in 2032

CUSTOMER FORM

VANLIGA FRÅGOR

Hur byter jag till NewClearEnergy?
Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att byta till oss och därför sköter vi hela bytet åt dig. Du behöver inte oroa dig för eventuella bindningstider hos din nuvarande elleverantör – vi kollar upp det åt dig och vi bryter aldrig några avtal. Vi tar också reda på alla andra uppgifter som behövs för att genomföra ditt byte till oss.
Hur vet jag att elen kommer från kärnkraft?
Genom ursprungsmärkning av elen kopplas användaren ihop med valt energislag och källa.
Vad erbjuder NewClearEnergy för elavtal?
Vi har valt att enbart erbjuda ett rörligt elavtal. Historiskt har det varit billigare över tid för konsumenten med ett rörligt elpris, bland annat på grund av att fast pris innefattar en form av premie, för den risk elhandelsföretaget tar när de erbjuder ett fast pris på en marknad där prisutvecklingen under avtalets bindningstid är okänd. Vi vill heller inte tvinga våra kunder att stanna hos oss under långa bindningstider, som många andra elbolag gör. För den som har en känslig privatekonomi, som inte tillåter oväntade utgifter, kan rörligt elavtal dock innebära en risk, eftersom kostnaden blir mer varierande och oförutsägbar över året. Även om totalkostnaden över året sannolikt blir lägre.
När kan jag börja få el från NewClearEnergy?
NewClearEnergy kommer att börja leverera el under kvartal 1 2020 men vi inleder redan nu arbetat med att förbereda ditt leverantörsbyte. Om du har önskemål om en tidigare leveransstart så fyll det i Kundformuläret så kontaktar vi dig angående ditt önskemål.
Ert pris ser ut att vara snarlikt det som erbjuds av Vattenfall?
Oj, vilken tillfällighet! Det verkar stämma att vårt pris ligger nära det som erbjuds av en viss statligt ägd kraftjätte. Men med den skillnaden att en del av vårt pris går till utveckling av ny svensk kärnkraft, samtidigt som den statliga aktören behandlar sin befintliga kärnkraft minst sagt styvmoderligt. Priset är en viktig fråga. Även om vi aldrig kommer att erbjuda kampanjer med tillfälligt låga priser för att locka in kunder, så är det viktigt att priset är konkurrenskraftigt, vilket den här noteringen bekräftar.
Varför får jag fakturor från både nätägare och NewClearEnergy?
Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger nätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal med oss som avser elen du förbrukar.
Hur gör jag för att betala min faktura via e-faktura eller autogiro?
E-faktura eller autogiro kan du registrera hos din bank.
Hur ofta kommer fakturan?
Du får en faktura från oss varje månad. Vi fakturerar i efterskott för föregående månads förbrukning.
Ångerrätt och köp på distans
De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få. När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. För att ångra ett avtal med NewClearEnergy tar du kontakt med Kundservice på power@newclearenergy.se Du kan även använda ett standardformulär som Konsumentverket tagit fram. https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett
Reklamation
Blir du inte nöjd över vårt svar ber vi dig skicka in en skriftlig reklamation. Har du ett ersättningsanspråk till följd av ekonomisk skada samt person- eller sakskada, ska även dessa anspråk anges i din reklamation. Reklamationen skicka du till power@newclearenergy.se
Rådgivning
I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral. Även Konsumenternas energimarknadsbyrå ger dig opartisk och kostnadsfri vägledning om elmarknaden. Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivning samt hitta telefonnumret till din kommuns energi- och klimatrådgivare. Du kan också vända dig till Konsumentverket för rådgivning.
Om du inte är nöjd
Känner du dig inte nöjd med det utfall som vår ärendehantering har medfört så kan du gå vidare för att få ditt ärende prövat. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, allmän domstol (tingsrätt) samt Energimarknadsinspektionen finns och kan pröva ditt ärende beroende på vilken fråga det handlar om.
Hantering av Cookies
En cookie är en textfil som sparas på din dator av hemsidan du besöker. Du kan ställa in hur din dator ska hantera cookies. Där kan du också se vilka cookies som är lagrade, blockera cookies helt eller ta bort enstaka eller alla cookies. Cookies kan utfärdas antingen direkt av vår hemsida (förstaparts) eller av någon annan tjänst (tredjeparts). Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att kunna förbättra vårt kunderbjudande ytterligare. Exempel på hur vi använder cookies: - Uppföljning av marknadsföringsaktiviteter. - Beslutsunderlag för förbättringar, baserat på hur besökaren har hittat till vår hemsida, och navigerar på den samma.